W miejscu, gdzie ciężki sprzęt nie jest potrzebny lub nie ma możliwości go użycia, oferujemy kompleksowe usługi minikoparką, a w szczególności:

 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Niwelacja terenu
 • Wykopy fundamentowe
 • Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • Wykopy ziemne, nasypy
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Czyszczenie rowów przydrożnych
 • Załadunek materiałów sypkich
 • Transport materiałów sypkich
 • Wywóz gruzu
 • Rekultywacja gruntów
 • Przyłącza wodne i kanalizacyjne oraz melioracja