OTO SZCZEGÓŁOWY ZAKRES NASZYCH USŁUG:
  • budowa / przebudowa sieci SN
  • wykonywanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
  • montaż / konserwacje / modernizacje instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych
  • przeglądy okresowe urządzeń i instalacji elektrycznej
  • pomiary instalacji elektrycznej i sieci elektroenergetycznej SN