Prace budowlane w mniejszym lub większym stopniu wymagają użycia profesjonalnego sprzętu, dlatego usługi koparko-ładowarką mogą okazać się pomocne również dla Ciebie. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, więc każdą realizację wykonujemy zgodnie z wysokimi standardami, szybko i profesjonalnie.

CO MOŻESZ ZLECIĆ W RAMACH USŁUG KOPARKO-ŁADOWARKĄ

Połączenie funkcjonalności koparki i ładowarki sprawia, że w ramach jednej maszyny możemy wykonać:

  1. wykopy pod fundamenty – w tym przypadku ważne jest działanie zgodnie z obrysem budynku, a optymalny miesiąc rozpoczęcia prac to czas od maja do października,
  2. niwelację terenu – czynność zwana również profilowaniem terenu; polega ona na przygotowaniu gruntu pod budowę domu, drogi, czy pod ogród,
  3. drenaże i odwodnienia – polegają na takim opracowaniu terenu powierzchniowo i podziemnie, aby wyeliminować zgubne skutki nadmiaru wody,
  4. przygotowanie terenu pod usługi brukarskie – obejmuje jeden z etapów, czyli korytowanie gruntu, czyli wykopanie określonego obszaru ziemi,
  5. wykopy pod szamba, oczyszczalnie – takie wykopy najlepiej jest wykonywać tuż przed montażem, nawet godzinę przed przywiezieniem zbiornika,
  6. wykopy pod oczka wodne i stawy – mogą to być zarówno niewielkie wykopy, charakterystyczne dla działek rekreacyjnych, jak też bardziej rozległe pod stawy,
  7. wyburzenia i rozbiórki – od usuwania pokrycia dachowego po wyburzenia całych ścian; rozbiórka przebiega szybko i sprawnie.